Språklaboratoriet

En lek med bokstäver, ord och språk på Folkets Hus och på bibliotek

Språklaboratoriet är fem permanenta utställningar i Söråker, Lidköping, Hallunda, Bomhus och Vivalla. Målgruppen är barn från äldre förskoleålder upp till skolans lägre klasser samt familj.

Språklaboratoriet startade som ett läsfrämjande pilotprojekt 2018. Med stöd av Statens Kulturråd togs konceptet fram av Folkets Hus och Parker och barnboksförfattaren Anna Ribbing, i samarbete med tre folketshusföreningar samt bibliotek och barngrupper i Söråker, Lidköping och Hallunda. Språklaboratoriet invigdes samtidigt på dessa tre orter 2018.

Under 2019 levde projektet vidare och invigdes även i Bomhus Folkets Hus samt på Vivalla Folkets Hus och bibliotek.

Språklaboratoriet består av en utställningsdel och en metod. I utställningen ges möjlighet att utforska bokstäver, ord och språk genom att laborera, fundera och kreera på olika sätt. Via leken får besökarna upptäcka och närma sig språket på olika sätt. Till utställningen hör även inspirationsmaterialet Låt språket bubbla! som innehåller tips på övningar kring bokstavs-, ord- och språklekar för att hitta en ingång till språket och vidare till läsning.

Det grundtema som genomsyrar utställningen och det pedagogiska materialet är utforska och experimentera! Det finns så mycket att upptäcka i språket och en oändlighet i skapandet. Laborera och testa fritt. Vad händer om man gör si? Eller så? Det handlar om att leka med orden och ha roligt med språket!


För mer information om Språklaboratoriet, kontakta Paula Hoffmann, tel 08-452 25 31