Folkkraft

En gemensam satsning av och med folkrörelsesverige för att skapa ett varaktigt och hållbart engagemang lokalt där våra organisationer är en självklar samlande kraft runt om i Sverige.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker ingår sedan 2018 tillsammans med LO, Hyresgästföreningen, Verdandi, ABF, PRO och Unga Örnar i nätverket Folkkraft. Det finns lokala nätverk, en arbetsgrupp och en styrgrupp. Folkkrafts lokala nätverk finns just nu i fem valda stadsdelar runt om i Sverige; Lindängen i Malmö, Eskilstuna, Rinkeby i Stockholm och Tjärna Ängar i Borlänge.

Nätverket möjliggör närmare samarbeten mellan våra organisationer lokalt men även nationellt. Tillsammans kan vi genom att vårt understödjande och motiverande arbete bidra positivt till människors liv och vardag. Vi vill fånga det stora engagemang som finns genom att vara nära och närvarande och skapa möten och engagemang samt bidra positivt till samhällsutvecklingen. Detta görs främst genom att man möts och skapar verksamhet lokalt tillsammans.

Avsiktsförklaringen

Genom Folkkraft vill organisationerna bli bättre på att lokalt organisera, bilda och bidra till att fler människor får makt över sina liv och möjlighet till inflytande. Genom Folkkraft ska plattformar och mötesplatser skapas som förenar människor med olika bakgrund och över åldersgränser. I Folkkrafts arbete finns också en insikt om att våra egna organisationer behöver utvecklas och öppna upp för fler att engagera sig. Vi behöver bli bättre på att inkludera fler och vara representativ i större omfattning. För att få ökad kraft i denna förändringsresa ska vi tillsammans hitta lokala och konkreta utvecklingsprojekt för att ta oss vidare.

Syfte och mål

Folkkrafts målsättning är att skapa ett varaktigt och hållbart engagemang lokalt där våra organisationer är en självklar samlande kraft runt om bland alla orter i Sverige. Folkkrafts syfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling, med samarbeten, erfarenhetsutbyten och metodutveckling, framför allt i lokala områden som ska utgå från boende och det lokala föreningslivet. Folkkrafts mål är att motverka segregation och stärka folkrörelserna, genom att stärka organisering och mobilisering lokalt.

Kontakt: Bahman Pourjanaki, [email protected]