Aurora Kultur och Kongress

Besöksadress

Stadshustorget 10
KIRUNA

Postadress

Stadshustorget 10
98130 Kiruna

Verksamheter

Bibiliotek
Biograf
Kafé
Scen