Folkets Hus och Parker ser fram emot lättnader för kulturen

Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens förslag till covid 19-lag, och det faktum att den ser ut att tidigareläggas. Den nya lagen innehåller kraftfulla verktyg att kunna begränsa trängsel, men har även mekanismer att skapa lättnader för verksamheter med låg smittspridning, som kulturevenemang med sittande publik.

– Ordningslagen är ett i sammanhanget trubbigt verktyg som inneburit att kultur- och idrottsområdet hittills fått ta oproportionerligt ansvar. Den nya lagen ger möjligheter att begränsa folksamlingar, trängsel och köer där det verkligen behövs, inom exempelvis handeln och kollektivtrafiken, och det ser vi positivt på, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Enligt Nathanson innebär lagens långtgående styrmedel möjlighet att begränsa där det verkligen behövs och lätta upp i verksamheter med låg smittspridning.

– Det finns tydliga samhällsekonomiska och hälsobefrämjande effekter i att under ansvarsfulla former låta kultursektorn tillhöra de första att försiktigt påbörja en återstart, när läget medger detta, och gå i frontlinjen för en återgång till mera normala förhållanden, menar Nathanson.

Då lagen kan få stor påverkan på mänskliga fri- och rättigheter anser Folkets Hus och Parker att den bör tillämpas mycket restriktivt. Om alla andra möjligheter att stoppa smittspridning på hög nivå är prövade och sådana extrema åtgärder som lagen innefattar måste införas, kan det som tidigare påpekats enbart gälla under en kort tid. Folkets Hus och Parker anser vidare att nedstängning av verksamheter också måste åtföljas av ekonomisk kompensation.

– De stöd som fördelats och hittills har aviserats för 2021 är viktiga, men kommer inte att räcka som kompensation för de ekonomiska förluster som kultur- och idrottssektorerna lidit. Folkets Hus och Parker vill därför att pandemilagen ska innehålla en reglering där nedstängning av publik verksamhet efterföljs av ekonomisk kompensation, avslutar Calle Nathanson.

Här kan du läsa hela remissvaret