Behövs ett grannskapskontor?

Frågan ställdes i en förstudie gjord av Mellansveriges Folkets Hus och Parkregion och Stay Soft finansierad av Leader Närheten. Tanken uppstod i ett möte med Björneborgs Folkets Hus och Park; kunde man nyttja lokalerna som kontor för samhällsinvånare som annars sitter hemma?

Med hjälp av Leaders utlysning ”Utveckling för service och mobilitet” kunde en förstudie genomföras under våren 2024. Sammanfattningsvis visade den att det finns en öppenhet inför idén om Grannskapskontor, men att den inte känns så aktuell och relevant hos föreningarna att den prioriteras i nuläget.

Däremot har arbetet i denna undersökning tydligt visat hur viktigt det är att stimulera och
möjliggöra ytor för nya idéer, energi och engagemang att frodas samt att sätta av tid och få
stöd i att reflektera och diskutera verksamhetsutveckling i föreningar. Detta tas med i Mellansvenska Folkets Hus och Parkregionens arbete framåt.

Här kan du läsa mer om förstudien och de analyser som gjordes: Sammanställning Grannskapskontor

Har du frågor, kontakta Gunilla Fält, regional strateg i Mellansveriges Folkets Hus och Parkregion, [email protected], 054-21 24 98.