Återstart för kulturen i Folkets Hus och folkparker

Den 1 juni börjar många av landets Folkets Hus och folkparker försiktigt öppna upp sina kulturverksamheter efter det näringsförbud som i praktiken varit gällande under större delen av pandemin. Det är en efterlängtad vändpunkt, även om många utmaningar fortfarande återstår.

– Våra medlemsföreningar har varit väldigt ansvarstagande genom hela pandemin, och det är därför extra efterlängtat att de nu kan börja öppna upp igen i samband med besökslättnaderna den 1 juni, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Precis som flertalet andra kulturverksamheter har landets Folkets Hus och folkparker drabbats hårt av de pandemirestriktioner som infördes i olika steg under förra året. Över en natt försvann praktiskt taget alla bokningar, och i och med förbudet mot sammankomster med fler än 8 personer, infördes i praktiken ett näringsförbud för flertalet kulturverksamheter och samlingslokaler.

– Vi befann oss på gränsen till en katastrof förra våren, men tack vare hårt arbete inom hela rörelsen, har vi kunnat dels hushålla med resurser, men också påverka både lagstiftning och utformning av krisstöd, vilket bidragit till att de flesta av våra medlemsföreningar kunnat undvika nedläggning, berättar Nathanson.

Solidariskt krisstöd

Nathanson berättar hur medlemsföreningar med stabilare ekonomi, valt att avstå det riktade krisstödet för samlingslokaler för egen del, till förmån för andra Folkets Hus och folkparker som varit mera illa ute.

– Vi har sett en fantastisk solidaritet och kampvilja under pandemin. Även samarbetet mellan olika kulturorganisationer har fördjupats, berättar Nathanson.

Men faran är långt ifrån över. Även om smittspridningen minskat i flera delar av landet, inser man att det är avgörande att fortsätta ta ansvar och bidra till fortsatt nedåtgående smittkurvor. Folkets Hus och Parker tog tidigt fram egna råd och riktlinjer till både kontrakterade artister och lokala arrangörer, något som nu uppdateras inför den 1 juni.

– Vi har lärt oss det här nu, och vet att största chansen att se en återgång till något som påminner om det ”gamla normala” handlar om att fortsätta på den inslagna vägen och ge våra besökare trygga föreställningar, säger Calle Nathanson.

Viktigt att Datum för kommande lättnader håller

Men även om Folkets Hus och Parker i de allra flesta fall ställt sig bakom regeringens insatser för att bekämpa pandemin, har man inte dragit sig för att rikta kritik mot sådant som varit mindre genomtänkt.

– Kulturen fick tidigt ta en oproportionerlig hård smäll genom de första begränsningarna, utan lindringar när nya, träffsäkrare regelverk kom till. Vi har också drabbats av snoozebeteendet där lättnader hela tiden flyttats fram. Därför är vi väldigt glada att regeringen lyssnat och gett oss fasta datum, säger Calle Nathanson, men understryker samtidigt att det är viktigt att även de nu aviserade datumen för ytterligare lättnader håller.

– Kultursektorn har långa planeringshorisonter och lättnaderna den 1 juni är ett viktigt första steg. Vi är positiva till att vi nu också fått konkreta datum även för de kommande faserna. Men det är viktigt att regeringen kan leverera, och hålla fast vid datumen även för de kommande faserna. Annars riskerar ovissheten att knäcka redan hårt drabbade kulturverksamheter på mållinjen.

Trots vissa förbehåll ser organisationen nu ljust på framtiden. Under våren har Folkets Hus och Parker på vinst och förlust planerat och förberett för en återstart, när den nu än skulle tänkas komma. De första folkparksturnéerna står redo att köra igång i försiktig omfattning, och fram emot sensommaren och tidiga hösten räknar man med att kunna erbjuda ett betydligt bredare utbud inom rörelsens olika paradområden.
– Både vi och publiken längtar efter kulturmöten nu. Dagens besked om skarpa datum för flera publiklättnader gör att vi nu kan ge allt för att leva upp till publikens förväntningar på ett fortsatt säkert sätt, avslutar Nathanson.