Tal till nationen, KUD-Kultur och utbildning på distans 2022-09-03