Macken – En film om två bröder och en mack – 30 ÅRSJUBILEUM, Kulturduken Roxy 2020-01-03