Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Söråkers Folkets Hus 2020-04-07