Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Gunnarsbyns Folkets Hus 2019-11-04