Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Kino 2019-11-04