Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Elektra 2019-09-18