Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Surahammars Folkets Hus 2019-09-09