Filmen om Kal P Dal, Borrby Biografförening 2024-03-06