Filmen om Kal P Dal, Nynäshamns Folkets Hus 2024-03-20