Eremitaget – en av världens största konstsamlingar, Tumbascenen 2020-01-20