Den flygande holländaren, Alvesta Folkets Hus 2020-03-14