Den flygande holländaren, Centralteatern 2020-03-14