Den flygande holländaren, Kulturhuset, Skene 2020-03-14