Den flygande holländaren, Öregrundsbiografen 2020-03-14