Den flygande holländaren, Konga Folkets Hus och Park 2020-03-21