Carolafesten – 40 år sedan Främling, Alsterbro Byggnadsförening 2024-02-04