Barberaren i Sevilla, Heby Folkets Hus och Park 2025-05-31