Världens största Hasse & Tage-museum på turné, Björneborgs Folkets Hus och Park 2025-09-08 – 2025-09-21