Kotte & Vera, Björneborgs Folkets Hus och Park 2022-11-13