Pat & Mat Har ett nytt hus, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2020-10-04