Öga mot öga – porträtt från Nationalmuseums samling, Borggårds Folkets Hus 2019-11-18 – 2019-12-01