Massa mönster – älskade textiltryck från förr till nu, Borggårds Folkets Hus 2019-10-14 – 2019-10-27