Det stora Sopäventyret, Gamleby Folkets Park 2019-09-15