Den magiska hatten, Lycksele Medborgarhus 2019-10-23