Maja och Bobbo, Björneborgs Folkets Hus och Park 2019-11-12