Det stora Sopäventyret, Alafors, Medborgarhuset 2019-09-08