Det stora Sopäventyret, Skara Fokus Folkets Park 2019-09-07