Det stora Sopäventyret, Vivalla Folkets Hus 2019-09-29