Det stora Sopäventyret, Målilla, Skeppet 2019-09-25