Det stora Sopäventyret, Surbrunnsparken 2019-09-24