Det stora Sopäventyret, Lomma Folkets Hus 2019-09-22