Det stora Sopäventyret, Rågsveds Folkets Hus, Nya 2019-09-05