Mandala – Cirklar av liv, Stadsbiblioteket Nyköping 2017-11-06 – 2017-11-19