Här kan samlingslokalhållande föreningar inom Samsam i Väst söka extra bidrag

Västra Folkets Hus och Parkregionen har tillsammans med Bygdegårdarna och Våra Gårdar fått 1,5 miljoner kronor i extra medel från Västra Götalandsregionen att fördela till våra lokalhållande medlemmar. Gör din ansökan i formuläret längre ned på sidan.

Beslutet att tilldela oss extra medel kan ses som ett kvitto på hur viktiga våra scener, biografer och andra lokaler är för att kunna sprida kultur i regionen samt ge plats för möten och bildning.

Då medlen endast kommer att kunna täcka en del av den ekonomiska skada som drabbat samlingslokalerna efter pandemin och de ökade driftskostnaderna kommer stödet, likt tidigare krisstöd, att fördelas enligt den solidariska principen ”stöd utifrån behov”. Detta innebär att en del föreningar, sannolikt, avstår från att ansöka om stödet till förmån för mera behövande, då de själva av olika skäl ändå klarade sig ekonomiskt.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Har du frågor, kontakta: Anders Lindauer,  031-13 53 60, [email protected]


 

  • Gör din ansökan här:

  • Ange det bidragsbelopp föreningen ansöker om (max 20.000 kronor).
  • Samla dina dokument i en pdf. Kan du inte ladda upp en pdf-fil, mailar du stadgarna till: [email protected]
    Max filstorlek: 128 MB.
  • Samla dina dokument i en pdf. Kan du inte ladda upp en pdf-fil, mailar du stadgarna till: [email protected]
    Max filstorlek: 128 MB.
  • Beskriv också föreningens förutsättningar att klara sig ekonomisk 2023 samt föreningens verksamhet utifrån rollen som arrangör av kulturevenemang. Lägg extra fokus på att beskriva föreningens kostnader kopplade till driften av föreningens fastighet.
  • Kontaktuppgifter: