Utvärdering Arrangörsträffar 2021

Detta var första året vi genomförde Arrangörsträffar. Vill vill med dessa få och enkla frågor ta reda på vad du som deltagare upplevde och fick ut av träffarna.

Mycket ska vi behålla men flera saker går självklart att utveckla och förbättra. Och det är ni arrangörer som bäst vet vad ni behöver så ta dig verkligen tid att skriva ner all feedback! Det går självklart att vara anonym i ditt svar men om det känns tryggt så ange gärna namn och förening så kan vi återkoppla om vi behöver ställa följdfrågor eller vill veta mer om en god idé.


Fyll i dina svar senast 15 oktober: