Orten i världen och världen i orten

Här hittar du inspelningar och material kring föreläsningsserien ”Orten i världen och världen i orten” med Hans Abrahamsson.

Freds och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson pratar utifrån ett brett utvecklingsperspektiv i tre mycket intressanta föreläsningar, som han har skapat speciellt för Folkets Hus och Parkers förortsnätverk.

Hans Abrahamsson är docent i Freds- och utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet och gästprofessor i Globala politiska studier, Malmö Universitet. Han har bakom sig en lång forskningserfarenhet både ifrån Sverige och internationellt och har gett ut ett flertal böcker inom sitt forskningsområde. Läs mer om Hans Abrahamsson

Här kan du läsa eN sammafattning av innehållet i föreläsningsserien.


 

Del 1 – Konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten


 

Del 2 – En ny folkrörelse möter en gammal


 

Del 3 – Makt och inflytande. Sociala rörelsers jakt efter manöverutrymme för socialt hållbar förändring i orten.