Motioner och förslag

Motioner och förslag till Västra Folkets Hus och Parkregionens årsmötet ska vara styrelsens tillhanda senast den 31 mars 2022.