UTBILDNINGAR OCH MÖTEN

Inför utbildningen, mötet eller konferensen

Anmälan till våra utbildningar är bindande om inte annat anges i anslutning till utbildningen.

Avanmälan: Anmäld person/förening kan avboka sin plats fram till två veckor före kursstart utan att avgift debiteras. Avbokningar som sker inom två veckor innan kursstart kommer således att faktureras i sin helhet.

Kostnad:  Tvådagarsutbildningar kostar 1000 kronor per person. Kommer fler från en förening betalar tillkommande deltagare 500 kronor. Vissa avvikelser kan förekomma.

Mat: Vi vill värna om miljön och kommer att servera klimatsmarta, ekologiska och rättvisemärkta måltider i största möjliga utsträckning. Eventuella kostavvikelser lämnas vid anmälan.

Logi: Ingår i våra tvådagarsutbildningar (om inte annat anges i anslutning till utbildningen). Om logi ej önskas måste deltagaren meddela detta i god tid före kursstart. Sen avanmälan kan komma att innebära debitering av logi.

Resor: Bokas och bekostas av deltagarna själva.

Efter utbildningen/mötet skickas en enkät ut till deltagarna via mejl. Några korta frågor om upplevelsen, allt för att säkerställa kvaliteten och förbättra våra kommande utbildningar och möten.

Inställd kurs: Folkets Hus och Parker förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om för få deltagare är anmälda. Detta meddelas kursdeltagarna senast en vecka före kursstart!