Ekonomi- och fastighetsutbildning på hemmaplan

Fastigheten

Lokalerna är medlemsföreningarnas största tillgång. Vi går igenom råd, tips och den lagstiftning som är viktig för både fastighetsägare och hyresgäster. Deltagarna kan påverka innehållet så att extra tyngdpunkt kan läggas på något av kursavsnitten. Målet är att du på kursen ska påbörja en utvecklingsplan för din anläggning som innehåller både åtgärder och plan för finansiering.

Kursavsnitt:

 • Styrelsens ansvar och fastighetsansvar Styrelsen och fastighetsägaren har ett stort ansvar som är viktig att känna till.
 • Byggprocess Vi går översiktligt igenom bygglov och anmälan, upphandling av entreprenörer och kontroll.
 • Hyresavtal Dessa avtal är ofta föreningens viktigaste intäkter, många har avtal som behöver ses över – vi ger råd och mallar för detta samt information om hyreslagarna.
 • Tillgänglighet och Ljuset på entrén Samhället ställer höga krav på tillgänglighet och energisparande, vi ger råd om åtgärder och tips om finansiering.
 • Brandskydd Det ställs hårda krav på samlingslokaler som föreningen måste känna till, på kursen får du råd och tips.
 • Utskänkningstillstånd och livsmedelshantering Vad gäller för alkoholtillstånd, paustillstånd och slutet sällskap? Vi går igenom krav på lokaler och kassaregister. Du får med dig branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler.
 • Finansiering Ett sätt att finansiera är att söka pengar. Du får veta mer om Boverket, möjligheter inom EU, Allmänna arvsfonden och Länsstyrelsen.
 • Utvecklingsplan Du arbetar med en utvecklingsplan och en ansökan för din anläggning.

Ekonomin

God ekonomi är en grundsten för att ha en levande och framgångsrik verksamhet. Vi kommer med hjälp av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner behandla vanliga problem.

Kursavsnitt:

 • Ekonomi och principer Du får en genomgång av grundläggande principer och begrepp som används inom ekonomi och redovisning.
 • Resultat och balansräkning Genom övningsexempel från en fiktiv förening lär du dig förhållandet mellan balans- och resultaträkning.
 • Skatter och moms Inkomstskatt, fastighetsskatt och mervärdesskatt med betoning på allmännyttiga föreningar diskuteras utifrån verkliga fall bland våra medlemmar.
 • Resultatbudgetering Vi upprättar en årsbudget tillsammans, och går igenom vilka fällor och fel som kan uppstå i budgetarbetet.
 • Likviditetsbudgetering Det gäller att hela tiden ha kontroll över vilka pengar du har tillgång till i den löpande verksamheten. Därför upprättar vi en likviditetsbudget fördelad per månad.
 • Nyckeltal Du får svar på varför ska du använda nyckeltal, hur du kommer fram till nyckeltalen som hjälper dig att kontrollera till exempel utfall och hur du tolkar nyckeltal.

Målgrupp Alla i föreningen som har ansvar för fastighet och ekonomi; chef, föreståndare, ekonom, fastighetsskötare och förtroendevald.

MedverkandePersonal från Folkets Hus och Parker

KONTAKTMagdalena Hasselquist
040-23 07 96

utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras på hemmaplan

Anmälan Skriv ut sidan

Utbildning på hemmaplan

Under 2018 finns fler möjligheter för medlemsföreningar att lokalt initiera och skräddarsy egna utbildningar.

EKONOMI- OCH FASTIGHETSUTBILDNINGEN, ARBETSGIVARUTBILDNINGEN, ARRANGÖRsutbildningen och styrelseutbildningen FRÅN IDÉ TILL RESULTAT har alla ett innehåll som är uppdelat i tydliga kursavsnitt. Avsnitt kan kombineras på många olika sätt för att din förening ska få möjlighet att vässa kunskaper efter eget behov.

Vill du att vi genomför en skräddarsydd utbildning på din hemmaplan?

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Kontakta din regionstyrelse och din regionala strateg. Bjud in ytterligare två, tre föreningar i geografisk närhet (för att nå fler och göra utbildningen ekonomiskt hållbar!). Arrangerande förening står för lokal och ordnar det praktiska, deltagande föreningar står för sina kostnader. Riksorganisationen står för föreläsare, övrigt innehåll och eventuella logikostnader.

HÄR HITTAR DU KONTAKTINFORMATION TILL DIN REGIONala strateg

VÄLJ INNEHÅLL TILL DIN UTBILDNING

Titta under respektive utbildning här på hemsidan, kombinera utbildningar och kursavsnitt utifrån det vi kan erbjuda.

Arbetsgivarutbildning

Ekonomi- och fastighetsutbildning

Arrangörsutbildning

Från idé till resultat

 

Gör en intresseanmälan här!

Vi hör av oss till dig och berättar mer om de möjligheter vi kan erbjuda.

 • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).