Chefsnätverksträff

Chefsnätverket är öppet för alla chefer/föreståndare inom Folkets Hus och Parker. Ett nätverk med fördjupande föreläsningar, möjlighet att lyfta egna utmaningar, få återkoppling, diskussion och erfarenhetsutbyte med kollegor. Chefsnätverket erbjuder förutom träffarna ett mentorsprogram samt studieresor.

Inbjudan med program kommer under året.

Vill du vara med i nätverket?
Kontakta Magdalena Hasselquist, 040-23 07 96, [email protected]

Datum

Plats Folkets Hus

Ort Sundsvall

Målgrupp: Alla anställda chefer/föreståndare i våra medlemsanläggningar.

Kontakt: Magdalena Hasselquist
040-23 07 96

Skriv ut sidan