Arbetsgivarutbildning

För att vara en god arbetsgivare behöver du kunskaper om dina arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter. Den här utbildningen riktar sig till chefer och förtroendevalda med anställd personal.

Vi går igenom grundläggande:

  • arbetsrätt
  • uppsägningar
  • kollektivavtal
  • MBL och förhandlingar
  • arbetsmiljö
  • rehabilitering

Vi uppmuntrar ett aktivt deltagande och tror att ett bra lärande består av en blandning av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får gärna ta upp aktuella frågor och dela med sig av sina erfarenheter. Om du är särskilt intresserad av ett specifikt ämnesområde som inte står nämnt ovan får du gärna ta kontakt med Joakim Svensson. Ligger ämnet inom kursens ram ser vi till att ge det utrymme.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom arbetsrätt.

Utbildningen är ett också gyllene tillfälle att diskutera och nätverka med andra deltagare.

Datum

Plats Folkets Hus

Ort Motala

utbildningen genomförs i anslutning till Kulturdagarna

TiderStartar klockan 13.00 och avslutas nästa dag vid 13.30.

Målgrupp Chefer, föreståndare och förtroendevalda.

Medverkande Joakim Svensson, HR-chef Folkets Hus och Parker

Kontakt Magdalena Hasselquist
040-23 07 96

Utbildningen är kostnadsfri!

Anmälan Skriv ut sidan

utbildning i samband med kulturdagarna

Ytterligare ett sätt att göra utbildningarna mer tillgängliga för fler är att förlägga dem i anslutning till våra nationella möten. Den här utbildningen arrangeras i anslutning till Kulturdagarna.

INFÖR träffen

Utbildningen är kostnadsfri

resa och logi:Bokas och betalas av deltagarna. Hotellrum finns reserverade i Motala samt på angränsande orter. Deadline för reservationen: 2 december. Därefter finns bokningskoderna kvar men hotellen garanterar inte logi endast åt Folkets Hus och Parker utan erbjuder rum åt andra gäster också.
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL LOGIALTERNATIVEN

MAT: Vi vill värna om miljön och kommer att servera klimatsmarta, ekologiska och rättvisemärkta måltider i största möjliga utsträckning. Eventuella kostavvikelser lämnas vid anmälan.

EFTER utbildningen skickas en enkät ut till deltagarna via mejl. Några korta frågor om upplevelsen, allt för att säkerställa kvaliteten och förbättra våra kommande utbildningar och träffar.

INSTÄLLD utbildning: Folkets Hus och Parker förbehåller sig rätten att ställa in om för få deltagare är anmälda. Detta meddelas deltagarna senast en vecka före träffens start!

Sista anmälningsdag: 2 december 2019

Utbildningen är fullbokad