västra götaland:

stöd till ideella biografer

 

Förutom det stöd som Kulturrådet ger till Sveriges biografer via Svenska Filminstitutet har Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutat att fördela ytterligare 1 000 000 kronor (vid sidan av de redan fördelade stöd från i vår och sommar) till biografer som drivs i ideell regi eller av ekonomiska föreningar utan vinstutdelning, för uteblivna intäkter under 1 september-31 december 2020 (KUN 2020–00497).

 

Fördelningen kommer att göras procentuellt utifrån biljettförsäljningen för motsvarande period 2019. Västra Folkets Hus- och Parkregionen har fått i uppdrag att administrera stödet.

Observera att ni kan söka båda stöden! I ansökan till Svenska Filminstitutet (SFI) finns en ruta att kryssa i där ni intygar att du inte söker eller erhållit annat offentligt stöd för samma bortfall av intäkter. Denna ruta kan ni kryssa i även om ni söker detta stöd, eftersom de båda stöden tillsammans inte kommer att täcka 100 % av ert intäktsbortfall. Det är också viktigt att ni i ansökan anger hur mycket stöd ni erhållit från SFI vid tillfället för denna ansökan.

Vilka biografer har rätt att ta del av stödet?
1. Biografer som drivs av en ideell förening eller av en ekonomisk förening utan vinstutdelning
2. Biografer enligt ovan definition som var verksamma under perioden 1 september – 31 december 2019

Underlag
Förbered ansökan genom att gå in på Bioguiden för att ta fram dina biosiffror som ligger till grund för stödet. Gör så här:

  • Logga in på admin.bioguiden.se och klicka på ”Biografstatistik” i vänstra kolumnen. Välj tiden 2019-09-01 till 2019-12-31 och uppdatera graf.
  • Klicka därefter på knappen ”Exportera till Excel” (längst ner till höger).
  • Excelfilen mejlar du till; [email protected], skriv ”Biografstöd-hösten-2020” i meddelande fältet samt ange organisationens namn och kontaktuppgifter i mailet.

Västra Götalandsregionen kommer att behandla underlaget som ”känslig information”.

Behöver du hjälp att få fram uppgifterna kontaktar du Filmägarnas Kontrollbyrå, 08-441 55 70.

Ansökan
Ni ansöker genom att fylla i föreningsuppgifter samt bifogar föreningens stadgar i formuläret nedan.
Ansökan ska vara VGR och Västra Folkets Hus och Parkregionen tillhanda senast 15 december för att kunna fördelas innan årsskiftet.

Beredning och utbetalning
Ansökningarna administreras av Västra Folkets Hus och Parkregionen utifrån en sammanställning av de underlag som skickas till Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att beviljat stöd betalas ut under 2020.

Har du frågor? Skriv till [email protected]