Press

Här hittar du pressmeddelanden och pressbilder. Du behöver inget lösenord för att komma åt materialet. Bilderna är fria för publicering i artiklar och recensioner som behandlar Folkets Hus och Parkers verksamhet. Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!

Långsiktiga satsningar på kulturen avgörande vid återstart

Folkets Hus och Parker instämmer i de förslag på långsiktiga ekonomiska förstärkningar för kulturens återstart som på morgonen presenterades av regeringens särskilda utredare Linda Zachrison. Däremot anser man att pengarna som avsätts till kulturcheckar, skulle göra större nytta i att direkt stärka landets arrangörer.

I utredningen ”Från kris till kraft. Återstart för kulturen” som presenterades nu på morgonen, slår regeringens särskilda utredare Linda Zachrison fast att det kommer att krävas mångåriga förstärkningar för kulturlivet för att kunna klara av återstarten efter pandemin. Folkets Hus och Parker delar den synen.

– Återstartsutredningens förslag om att stärka kultursektorn med 3,9 mdkr under de kommande tre åren är mer än välkommet. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens kultursatsningar

Folkets Hus och Parker ställer sig positiva till regeringens ökade stöd till kultursektorn. De extra 1,3 miljarder kronor som tillförs kulturen kan komma att vara avgörande för återstarten menar organisationen.

Folkets Hus och Parker välkomnar de nya satsningar på kulturen som regeringen aviserade på morgonen.

– När vi nu kan påbörja en återstart av våra Folkets Hus och folkparker kommer det vara en uppförsbacke att få publik och besökare att återvända. Därför är det mycket positivt att regeringen nu tillför extra medel till kulturen i budgeten för 2022, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER VÄLKOMNAR AVSKAFFADE RESTRIKTIONER

Ett rimligt och efterlängtat beslut menar Folkets Hus och Parker efter regeringens tillkännagivande om att flertalet restriktioner för sammankomster avskaffas.

Efter en tids ovisshet, när de tidigare aviserade lättnaderna för allmänna sammankomster inte såg ut att bli av som aviserat, meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vid dagens presskonferens att flertalet restriktioner avskaffas från och med den 29 september, under förutsättning att smittsituationen tillåter det.

– Det här är verkligen efterlängtat. Nu kan vi och våra medlemsföreningar ta oss an återstarten på allvar, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar har tagit ett stort ansvar under hela pandemin, och är därför väl rustade att nu åter möta sin publik. ... Läs mer

ÅTERSTART FÖR KULTUREN I FOLKETS HUS OCH FOLKPARKER

Den 1 juni börjar många av landets Folkets Hus och folkparker försiktigt öppna upp sina kulturverksamheter efter det näringsförbud som i praktiken varit gällande under större delen av pandemin. Det är en efterlängtad vändpunkt, även om många utmaningar fortfarande återstår.

– Våra medlemsföreningar har varit väldigt ansvarstagande genom hela pandemin, och det är därför extra efterlängtat att de nu kan börja öppna upp igen i samband med besökslättnaderna den 1 juni, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Precis som flertalet andra kulturverksamheter har landets Folkets Hus och folkparker drabbats hårt av de pandemirestriktioner som infördes i olika steg under förra året. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker kritiska till krångliga ”lättnader”

Folkets Hus och Parker har länge sett fram emot publiklättnader, men Folkhälsomyndighetens senaste förslag är rörigt och innebär fortsatta, onödiga begränsningar.

– Våra medlemsföreningar har varit ansvarstagande, återhållsamma och uthålliga under en oerhört prövande tid. Men Folkhälsomyndighetens förslag på ”lättnader” är varken hackat eller malet, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, i en kritisk kommentar efter att ha granskat Folkhälsomyndighetens senaste förslag om bland annat förändrade publiktak.

De förändringar som först presenterats som lättnader, visade sig vara ett delvis nytt sätt att godtyckligt begränsa antalet besökare vid olika typer av sammankomster, utan tydliga samband med ökat smittskydd, menar Nathanson. ... Läs mer

Nya krisstödet avgörande för ett kulturliv efter pandemin

Nödvändigt och välkommet säger Folkets Hus och Parker i en kommentar till regeringens avisering om utökat krisstöd till kulturen.

– Dagens besked om ett utökat krisstöd är helt nödvändigt då vi inom kultursektorn fortsatt belagts med näringsförbud genom de nyligen förlängda restriktionerna. De här pengarna är avgörande för att det ska finnas ett kulturliv kvar efter pandemin, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Parker har under en längre tid fört fram förslag på någon form av garantistöd för att kunna återstarta kulturverksamheterna när lättnader kan genomföras. Därför är det positivt att regeringen nu presenterar ett evenemangsstöd, även om det idag saknar närmare detaljer. ... Läs mer

Fortsatt näringsförbud fördjupar krisen

Att de förväntade besökslättnaderna för kultursektorn inte blir av i april försätter en redan hårt ansatt kultursektor i en djupare kris. Nu krävs utökade stöd snabbt för att inte orsaka en landsomfattande kulturkrasch menar Folkets Hus och Parker.

– Det här slår undan benen för en redan hårt sargad sektor som nu illavarslande snabbt närmar sig gränsen för vad som går att klara av, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, i en kommentar när han fick beskedet att de tidigare aviserade besökslättnaderna inte kommer att bli av i april.

Nathanson är tydlig med att man förstår allvaret i situationen och att det ur smittskyddshänseende är rimligt att skjuta upp lättnaderna, men att följderna kan komma att bli allvarliga och långtgående för samhället. ... Läs mer

Näringsförbud för kulturen kräver ökat offentligt stöd

Idag meddelade regeringen att ett förbud mot sammankomster med över 8 personer träder i kraft den 24/11, för att minska den kraftigt ökande smittspridningen i samhället. Beslutet är oundvikligt, men drabbar föreningslivet hårt.

–Vi har stor förståelse för allvaret i situationen och att regeringen tvingas genomföra detta, och kommer att göra allt vi kan för att fortsatt bidra till minskad smittspridning. Men vi vädjar också om nya stödåtgärder då detta i praktiken är ett näringsförbud för våra Folkets Hus och folkparker, och försätter redan hårt drabbade i en än svårare situation, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

MED ANLEDNING AV REGION SKÅNES SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD

Folkets Hus och Parker ställer idag frågor direkt till Region Skånes regiondirektör Alf Jönsson, kulturdirektör Gitte Wille och ordförande Kulturnämnden Magnus Lunderquist:

Vi har stor förståelse för att det krävs gemensamma insatser för att stoppa den ökade smittspridningen av Covid-19 i Skåne, men reagerar nu på de direkta konsekvenserna som slår hårt mot kulturlivet.

Folkets Hus och Parker har under hela pandemin sett med stort allvar på smittan, inte minst den oroande utveckling som nu pågår. Därför har vi redan sedan i våras förberett oss att på bästa tänkbara vis kunna bedriva smittsäker kulturverksamhet. Vi har tagit fram tydliga rekommendationer för arrangörer och artister om hur man genomför evenemang så att en publik ska kunna känna sig säker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker välkomnar krisstöd till samlingslokaler

”Regeringen har verkligen lyssnat på oss”

Folkets Hus och Parker är mycket positiva till det krispaket för allmänna samlingslokaler som presenterades i eftermiddag (10/9). Med 75 miljoner kronor i krisstöd 2020 och 70 miljoner i riktade medel för 2021 skapas förutsättningar för att kunna rädda många av landets hårt drabbade samlingslokaler och ingjuta nytt hopp inför framtiden.

– Det är ett väldigt efterlängtat stöd till de allmänna samlingslokalerna. Folkets Hus och folkparker har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och nedstängningen av verksamheterna. Det här stödet, som är riktat direkt till våra medlemsföreningars verksamheter, kommer att göra skillnad, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer