Press

Här hittar du pressmeddelanden och pressbilder. Du behöver inget lösenord för att komma åt materialet. Bilderna är fria för publicering i artiklar och recensioner som behandlar Folkets Hus och Parkers verksamhet. Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!

Demokratin mera sårbar än någonsin

Förtroendet för politiker och media är förskräckande lågt, och det lämnar demokratin öppen för angrepp, konstaterar Folkets Hus och Parker, som låtit Novus göra en undersökning om svenskarnas syn på demokrati och media. Läsningen är både överraskande och illavarslande.

Den har länge varit en underförstådd sanning att svenskarnas stora förtroende för politiker och media, samt engagemanget i civilsamhället varit något av den svenska demokratins superkraft. Tron på detta har varit så stor, att det till och med använts som argument mot exempelvis starkare lagskydd för demokratin. Att läget i själva verket har svängt rejält till det sämre, är något av en politisk skräll i Folkets Hus och Parkers Novusundersökning, som presenteras idag. ... Läs mer

Demokratidagarna 12-14 maj 2022 i Nynäshamn

Tre dagar demokrati i Nynäshamn

I Nynäshamns Folkets Hus den 12-14 maj formar civilsamhället, offentligheten, näringslivet och privatpersoner tillsammans en ny arena – Demokratidagarna. Förhoppningen är att Demokratidagarna i år och i framtiden, ska vara en årlig mötesplats för att skydda, stärka och utveckla demokratin i Sverige. För en ökad demokratisk beredskap som en del av den sociala hållbarheten.

– Civilsamhället är ett fundament för att en stark och levande demokrati ska kunna utvecklas. Det finns krafter som vill försvaga demokratin och därför behöver vi som värnar demokratin samlas och samtala om vad som behöver göras. Folkets Hus är en samlingsplats för människor i lokalsamhället och därför är det självklart för oss att bjuda in till Demokratidagar i Nynäshamns Folkets Hus, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Ungt par dansar

Äntligen dansar vi igen!

Efter en total nedstängning under pandemin börjar nu landets Folkets Hus, folkparker och andra arrangörer öppna sina dansbanor och danslokaler för publik igen. Vad kan då vara mera passande än en symbolisk återstartsdans mellan Sveriges kulturminister Jeanette Gustafsdotter och Folkets Hus och Parkers vd Calle Nathanson? Var? I ett Folkets Hus förstås!

Nu på torsdag (31/3) spelar två av landets populäraste dansband Streaplers och Casanovas upp till Återstartsdansen i Hallunda Folkets Hus i Botkyrka i södra Stockholm.

– Äntligen! Våra medlemsföreningar utgör gemensamt en av Sveriges största och viktigaste aktörer när det gäller dansbandskultur och tillsammans med både dansbanden och andra arrangörer har de tagit rejäla smällar under pandemin. ... Läs mer

En scen från Bolsjojbalettens Svansjön

Folkets Hus och Parker ställer in vårens livesändningar på bio från Bolsjojbaletten i Moskva

I samråd med vår franska samarbetspartner Pathé Live ställer vi in vårens föreställningar från Bolsjojbaletten i Moskva. Svansjön och Faraos dotter kommer inte att visas på biografer i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

– Rysslands invasion av det fredliga och demokratiska Ukraina saknar allt vett och sans. Den väpnade och helt omotiverade attacken utgör ett hot mot Europa och resten av världen. Bland det ryska folket finns motstånd mot Putins aggressioner, vilket vi även sett prov på inom de kontakter vi har inom kultursektorn. För att visa vår avsky för att Ryssland kränker folkrätten och skapar stort mänskligt lidande, och för att visa sympati med det ukrainska folket har vi beslutat att ställa in Bolsjojs föreställningar. ... Läs mer

Välkommet besked: Nya krispengar till samlingslokalerna

I den extra ändringsbudgeten för 2022 föreslår finansutskottet ytterligare krisstöd till både kulturen och de allmänna samlingslokalerna. Förslaget är nu fastställt och beslutat av riksdagen. Ett välkommet besked menar Folkets Hus och Parker.

– Det är bra att regering och riksdag har lyssnat på vår vädjan om snabba krisstöd, och idag beslutat om extra medel till både de allmänna samlingslokalerna och kulturbranschen i stort, säger Calle Nathanson vd för Folkets Hus och Parker.

Kulturen har fått bära oproportionerligt stort ansvar genom hela pandemin och restriktionerna har inneburit i det närmaste näringsförbud för flertalet verksamheter. De allmänna samlingslokalerna har drabbats extra hårt genom publikbortfall och uteblivna uthyrningar. ... Läs mer

Tom biografsalong

Folkets Hus och Parker om evenemangsstödet: De minsta arrangörerna lämnas utan hjälp

Även om ett utökat och förlängt evenemangsstöd i grunden är positivt, så är det utom räckhåll för merparten av de små arrangörerna och lämnar dem därhän, menar Folkets Hus och Parker i en kritisk kommentar.

– De åtgärder som kulturministern nu presenterar är långt ifrån tillräckliga för att rädda kulturbranschen och den viktiga infrastruktur som Folkets Hus och folkparkerna utgör, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker i en kommentar till den förändring av evenemangsstödet som aviserats av regeringen under morgonen.

Även om det utökade evenemangsstödet i grunden är positivt och kan vara till hjälp för större arrangörer, är Folkets Hus och Parker starkt kritiska till att de minsta arrangörerna fortsatt lämnas utan ny hjälp i sikte. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker om de nya restriktionerna: Slår hårt mot en sektor som redan blöder

De skärpta restriktioner som presenterats av regeringen idag kommer att slå hårt mot kulturen. Folkets Hus och Parker är oroade, och menar att det tidigare beslutade återstartsstödet nu snabbt måste stöpas om till ett rent krisstöd, för att rädda kultursektorn.

De nya restriktionerna som nu införs av regeringen innebär återigen ett hårt slag mot kulturområdet. Den återstart som precis påbörjats måste nu pausas på obestämd tid. Kombinerade restriktioner i form av vaccinationsintyg och avståndsregler, samt sänkta besökstak gör att arrangörernas förutsättningar blir än hårdare.

– Det återstartsstöd som riksdagen beslutat om för 2022 måste nu göras om till ett rent krisstöd för att rädda kulturbranschen som i rasande takt tappar sina intäkter, säger Calle Nathanson vd för Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker om de nya restriktionerna: Slår hårt mot redan drabbade arrangörer

Folkets Hus och Parker ser det rimliga i att införa nya restriktioner till följd av den ökade smittspridningen, men uttrycker oro för att arrangörerna åter kommer i kläm.

Folkets Hus och Parker ser regeringens besked om nya restriktioner som väntade, och kommer att göra vad man kan för att fortsatt bidra till att minska smittspridningen. Samtidigt ser man nya utmaningar för de egna arrangörerna och lokalhållarna.

– Vi och våra medlemsföreningar har tagit ett stort ansvar hela vägen, men det här skapar en mycket allvarlig situation för redan hårt drabbade arrangörer, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker redo för vaccinpass: ”Vi är beredda”

Folkets Hus och Parker ser införandet av vaccinpass på större evenemang som en rimlig skyddsåtgärd för att uppnå höjd säkerhet, utan att tvingas införa publiktak.

Regeringen meddelade vid en presskonferens idag att man föreslår ett införande av vaccinpass för evenemang med fler än 100 besökare från och med 1 december. Folkets Hus och Parker med över 500 medlemsföreningar i hela landet, ser detta som både väntat och rimligt med tanke på vad som sker i omvärlden.

– Vi har aldrig accepterat den förenklade bilden att exempelvis kulturarrangemang skulle vara riskverksamheter ur smittspridningssynpunkt, på det sätt som de gamla publiktaken gav sken av. ... Läs mer

Långsiktiga satsningar på kulturen avgörande vid återstart

Folkets Hus och Parker instämmer i de förslag på långsiktiga ekonomiska förstärkningar för kulturens återstart som på morgonen presenterades av regeringens särskilda utredare Linda Zachrison. Däremot anser man att pengarna som avsätts till kulturcheckar, skulle göra större nytta i att direkt stärka landets arrangörer.

I utredningen ”Från kris till kraft. Återstart för kulturen” som presenterades nu på morgonen, slår regeringens särskilda utredare Linda Zachrison fast att det kommer att krävas mångåriga förstärkningar för kulturlivet för att kunna klara av återstarten efter pandemin. Folkets Hus och Parker delar den synen.

– Återstartsutredningens förslag om att stärka kultursektorn med 3,9 mdkr under de kommande tre åren är mer än välkommet. ... Läs mer