Press

Här hittar du pressmeddelanden och pressbilder. Du behöver inget lösenord för att komma åt materialet. Bilderna är fria för publicering i artiklar och recensioner som behandlar Folkets Hus och Parkers verksamhet. Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!

ÅTERSTART FÖR KULTUREN I FOLKETS HUS OCH FOLKPARKER

Den 1 juni börjar många av landets Folkets Hus och folkparker försiktigt öppna upp sina kulturverksamheter efter det näringsförbud som i praktiken varit gällande under större delen av pandemin. Det är en efterlängtad vändpunkt, även om många utmaningar fortfarande återstår.

– Våra medlemsföreningar har varit väldigt ansvarstagande genom hela pandemin, och det är därför extra efterlängtat att de nu kan börja öppna upp igen i samband med besökslättnaderna den 1 juni, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Precis som flertalet andra kulturverksamheter har landets Folkets Hus och folkparker drabbats hårt av de pandemirestriktioner som infördes i olika steg under förra året. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker kritiska till krångliga ”lättnader”

Folkets Hus och Parker har länge sett fram emot publiklättnader, men Folkhälsomyndighetens senaste förslag är rörigt och innebär fortsatta, onödiga begränsningar.

– Våra medlemsföreningar har varit ansvarstagande, återhållsamma och uthålliga under en oerhört prövande tid. Men Folkhälsomyndighetens förslag på ”lättnader” är varken hackat eller malet, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, i en kritisk kommentar efter att ha granskat Folkhälsomyndighetens senaste förslag om bland annat förändrade publiktak.

De förändringar som först presenterats som lättnader, visade sig vara ett delvis nytt sätt att godtyckligt begränsa antalet besökare vid olika typer av sammankomster, utan tydliga samband med ökat smittskydd, menar Nathanson. ... Läs mer

Nya krisstödet avgörande för ett kulturliv efter pandemin

Nödvändigt och välkommet säger Folkets Hus och Parker i en kommentar till regeringens avisering om utökat krisstöd till kulturen.

– Dagens besked om ett utökat krisstöd är helt nödvändigt då vi inom kultursektorn fortsatt belagts med näringsförbud genom de nyligen förlängda restriktionerna. De här pengarna är avgörande för att det ska finnas ett kulturliv kvar efter pandemin, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Parker har under en längre tid fört fram förslag på någon form av garantistöd för att kunna återstarta kulturverksamheterna när lättnader kan genomföras. Därför är det positivt att regeringen nu presenterar ett evenemangsstöd, även om det idag saknar närmare detaljer. ... Läs mer

Fortsatt näringsförbud fördjupar krisen

Att de förväntade besökslättnaderna för kultursektorn inte blir av i april försätter en redan hårt ansatt kultursektor i en djupare kris. Nu krävs utökade stöd snabbt för att inte orsaka en landsomfattande kulturkrasch menar Folkets Hus och Parker.

– Det här slår undan benen för en redan hårt sargad sektor som nu illavarslande snabbt närmar sig gränsen för vad som går att klara av, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, i en kommentar när han fick beskedet att de tidigare aviserade besökslättnaderna inte kommer att bli av i april.

Nathanson är tydlig med att man förstår allvaret i situationen och att det ur smittskyddshänseende är rimligt att skjuta upp lättnaderna, men att följderna kan komma att bli allvarliga och långtgående för samhället. ... Läs mer

Näringsförbud för kulturen kräver ökat offentligt stöd

Idag meddelade regeringen att ett förbud mot sammankomster med över 8 personer träder i kraft den 24/11, för att minska den kraftigt ökande smittspridningen i samhället. Beslutet är oundvikligt, men drabbar föreningslivet hårt.

–Vi har stor förståelse för allvaret i situationen och att regeringen tvingas genomföra detta, och kommer att göra allt vi kan för att fortsatt bidra till minskad smittspridning. Men vi vädjar också om nya stödåtgärder då detta i praktiken är ett näringsförbud för våra Folkets Hus och folkparker, och försätter redan hårt drabbade i en än svårare situation, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

MED ANLEDNING AV REGION SKÅNES SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD

Folkets Hus och Parker ställer idag frågor direkt till Region Skånes regiondirektör Alf Jönsson, kulturdirektör Gitte Wille och ordförande Kulturnämnden Magnus Lunderquist:

Vi har stor förståelse för att det krävs gemensamma insatser för att stoppa den ökade smittspridningen av Covid-19 i Skåne, men reagerar nu på de direkta konsekvenserna som slår hårt mot kulturlivet.

Folkets Hus och Parker har under hela pandemin sett med stort allvar på smittan, inte minst den oroande utveckling som nu pågår. Därför har vi redan sedan i våras förberett oss att på bästa tänkbara vis kunna bedriva smittsäker kulturverksamhet. Vi har tagit fram tydliga rekommendationer för arrangörer och artister om hur man genomför evenemang så att en publik ska kunna känna sig säker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker välkomnar krisstöd till samlingslokaler

”Regeringen har verkligen lyssnat på oss”

Folkets Hus och Parker är mycket positiva till det krispaket för allmänna samlingslokaler som presenterades i eftermiddag (10/9). Med 75 miljoner kronor i krisstöd 2020 och 70 miljoner i riktade medel för 2021 skapas förutsättningar för att kunna rädda många av landets hårt drabbade samlingslokaler och ingjuta nytt hopp inför framtiden.

– Det är ett väldigt efterlängtat stöd till de allmänna samlingslokalerna. Folkets Hus och folkparker har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och nedstängningen av verksamheterna. Det här stödet, som är riktat direkt till våra medlemsföreningars verksamheter, kommer att göra skillnad, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker positiva till kulturmiljarderna men vill att de värst drabbade kompenseras snabbt

Folkets Hus och Parker är positiva till regeringens nya kris- och stimulanspaket för kulturen som presenterades under eftermiddagens presskonferens, men betonar att det är viktigt att de mest utsatta, som exempelvis frilansande kulturskapare och ideella kulturarrangörer, snabbt får pengar.

– Regeringens satsning på kultursektorn är mer än välkommen och behövs verkligen för att det ska finnas ett levande kulturliv i Sverige även efter pandemin, säger Calle Nathanson vd för Folkets Hus och Parker.

Att de fyra januaripartierna står bakom satsningen ser man som positivt, och konstaterar samtidigt att pengarna verkligen behövs, men att det fortfarande finns frågetecken. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker turnerar igen

Efter sommarens påtvingade avbrott, startas Folkets Hus och Parkers turnéverksamhet upp igen. Genom ett hundratal turnénedslag, ett trettiotal konstutställningstillfällen, över 40 föreställningar inom live på bioverksamheten och biografer som öppnar salongerna möter organisationen och dess medlemsföreningar åter publik i hela landet – men coronasäkrat givetvis.

–Vi och arrangörerna har verkligen sett fram emot att återigen få erbjuda publiken vårt utbud av teater, konserter, bildkonst och film. Artisterna har längtat efter att få stå på scenerna i Folkets Hus och i Folkets Park, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Ett ständigt ökande antal arrangörer vill nu vara med i turnéer och annan kulturverksamhet. ... Läs mer

Ta hjälp av kulturbranschen – vi är beredda

Folkets Hus och Parker avvisar 2-metersregeln som framkomlig väg för offentliga sammankomster. Istället efterlyser man ett effektivt samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och kulturbranschen för att snabbt kunna ta fram riktlinjer som fungerar, för coronasäkrade sammankomster.

De nyligen föreslagna undantagen från förbudet mot allmänna sammankomster över 50 personer har varit ute på snabbremiss. Folkets Hus och Parker har granskat förslaget och är i grunden positiva till en förändring, men anser att den så kallade tvåmetersregeln, som i förslaget villkorar avståndet mellan besökare, riskerar att ge ett oförändrat läge för arrangörerna, utan att fler åter ges chans att ta del av kultur. ... Läs mer