Aktuellt

Här samlar vi en del av det som är aktuellt från Folkets Hus och Parker.  Det är också här du som inloggad medlem hittar dina medlemsnyheter.

Höstens kulturutbud för barn och unga

Våra långsiktiga satsningar på kultur till barn och unga fortsätter i höst: turnerande vandringsutställningar som tar upp svåra frågor och ger inspirerande litterära möten, scenen fylls med angelägen och finurlig teater, musikaler och spännande pedagogisk verksamhet.

Vi har planer för sommarscenen 2021

2020 blev året då vår stolta och anrika folkrörelse för första gången på 115 år inte genomförde några centralt producerade sommarturnéer. Och under två höstmånader tilläts vi att genomföra några turnénedslag runt om i landet innan pandemin satte stopp igen. Men detta lilla fönster gav oss tillräckligt med energi och hopp för att våga planera för en sommar och en höst 2021.

Folkets Hus och Parker turnerar igen

Efter sommarens påtvingade avbrott, startas Folkets Hus och Parkers turnéverksamhet upp igen. Genom ett hundratal turnénedslag, ett trettiotal konstutställningstillfällen, över 40 föreställningar inom live på bioverksamheten och biografer som öppnar salongerna möter organisationen och dess medlemsföreningar åter publik i hela landet – men coronasäkrat givetvis.